Zoover Facebook Like us on Facebook!

Serooskerke

Serooskerke (Zeeuws: Stroskerke/Seros) is een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland. Het ligt in gemeente Veere en telde op 1 januari 2010 1791 inwoners. Het is een typisch Walchers dorp om een kleine dorpskern, bestaande uit kerk met kerkplein, en een aantal boerderijen daaromheen. Net ten oosten van het dorp loopt de N57, in noord-zuid richting van de Oosterscheldekering richting Middelburg.

Terug